March 24th, 2004

cigara-galstuk

Doc-Aviv в синематеке. - собираюсь пойти

את שאהבה נפשי 19:30, 25 марта, четверг
ישראל, 2004, 52 דקות, וידאו, עברית ואנגלית, תרגום לאנגלית
מאבקן הפנימי של שלוש נשים דתיות-לסביות לקבלה עצמית ולהגשמה במסגרת קהילותיהן הדתיות היקרות להן. לכודות בין נאמנותן לעצמן לבין אהבתן לילדיהן, לבעליהן, להוריהן ולאמונתן הן לומדות כי הבחירה היא הכרחית. הסתרת סודן, כמו גם גילויו, יגבו מחיר בלתי נמנע. יחד עם זאת, ברגישות ובסבלנות מפלסות שלושתן נתיב חדש לאהבה בקהילה שמרנית וסגורה.